นิคมพัฒนา13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

นิคมพัฒนา

จ.ลำปาง

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

4 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

15 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 990 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00-09.00 น. พบกันที่จุดรวมพลสถานที่ทำกิจกรรม ณ ครัวบ้านสีเขียว
เพื่อรับโบรชัวร์แนะนำกิจกรรม
09.00-10.00 น. ไหว้พระ (หลวงพ่อโสธร) แหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชน และเยี่ยมชมวัดชัยมงคล
10.00-11.00 น. เยี่ยมชมพระอุโบสถไม้สักกลางน้ำ วัดนิคมเขต 9
11.00-12.40 น. กลับสถานที่จัดกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวบ้านสีเขียว
รับฟังเรื่องแหล่งที่มาของอาหาร และวัตถุดิบที่มาจากชุมชน
12.40-13.40 น. แนะนำโฮมสเตย์ชาวบ้าน เพื่อเข้าพักพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกับชาวบ้าน
13.40-15.00 น. เยี่ยมชม และเรียนรู้งานปั้นดินขาว การขึ้นรูปกระถางต้นไม้ และ Workshop
งานปั้น การหล่อน้ำดิน ในส่วนนี้เมื่อทำเสร็จแล้ว
จะมอบให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นของที่ระลึก
15.00-16.00 น. เยี่ยมชมแปลงเกษตรที่เป็นแหล่งที่มาของอาหารในชุมชน (เกษตรปลอดภัย)
16.00-19.00 น. กลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารท้องถิ่น
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตคนในชุมชน
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
05.30-07.40 น. วิ่งออกกำลังกายริมคันคลองชลประทาน
07.40-08.40 น. กลับที่พัก และรับประทานอาหารเช้า
08.40-10.00 น. – ศึกษาตำนานเมืองหนองหล่ม/ ดอนแม่หม้าย
ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของงูยักษ์ (หรือพญานาคตามความเชื่อ) –
สัมผัสพื้นดินที่ในตำนาน เชื่อว่าเป็นดินโคลนดูดในสมัยก่อน
วัวควายเคยหล่นลงไปในดินนี้ และเมื่อหน้าฝนดินจะยุบตัวจนเป็นดินโคลน
และไม่สามารถเดินได้ทั้ง ๆ ที่เป็นพื้นที่สูง
10.00-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวบ้านสีเขียว และรับมอบกระถางต้นไม้ ดินปั้น
12.30-15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวกลับบ้าน

ทริปตำนานหนองหล่ม

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อครอบครัว 990 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เริ่มต้นทริปด้วยการสักการะหนองหล่มแดนพญานาคสถานที่แห่งความเชื่อความศรัทธาจนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
ผ่านตำนานนิคมพัฒนา ผู้ร่วมทริปจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มยวบตลอดเวลาที่ก้าวเดิน นอกจากจะได้ศึกษาตำนานแล้วยังเป็นแหล่งศึกษาด้านธรณีวิทยาอีกด้วย
เยี่ยมชมวัดเก๊า วัดแห่งแรกในตำบลนิคมพัฒนา
ชมจิตรกรรม ศิลป์สมัยเก่าและเป็นสถานที่ที่มีหีบธรรมโบราณที่ใช้ในขบวนแห่ครัวตานงานไหว้อริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโก
รับประทานอาหารท้องถิ่น ออร์เดิร์ฟเมืองและลาบเมือง
“คำอธิบายสั้น ๆ” ลาบเป็นอาหารชั้นเลิศที่เป็นที่นิยมใช้เป็นเมนูในพิธีมงคลในชุมชน
ผสานความเชื่อเรื่องน้ำพริกลาบนิคมต้องใส่ควั่นพริกเวลาตำ เพราะเชื่อว่าสามารถแก้คุณไสย ไล่ผี
และเป็นสมุนไพรที่เผ็ดร้อน
บ่าย กิจกรรม Green Arts Nature
“คำอธิบายสั้น ๆ” ศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ
เป็นกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทำศิลปะเรียนรู้ตามธรรมชาติที่มีอยู่ในสวน
ซึ่งเด็กบางคนใช้ชีวิตในเมืองไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติที่แท้จริง
กิจกรรมพบปะเพื่อนชนบทและทำศิลปะร่วมกัน
กิจกรรมเกษตรพอเพียง เช่น ปลูกข้าว  ปลูกผัก  เรียนรู้เรื่องการเกษตร
(สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและฤดูกาล)

ทริปตำนานหนองหล่ม

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,990 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เจอกัน ณ จุดนัดพบ
เริ่มต้นทริปด้วยการสักการะหนองหล่มแดนพญานาคสถานที่แห่งความเชื่อความศรัทธาจนกลายเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชนผ่านตำนานนิคมพัฒนา
และเมื่อย่ำเดินบนบริเวณหนองหล่มจะรู้สึกถึงความยุบยับตลอดเวลา
นอกจากจะได้ศึกษาตำนานแล้วยังเป็นแหล่งศึกษาด้านธรณีวิทยาธรรมชาติของพื้นดินสำหรับผู้ที่สนใจ
Workshop กิจกรรม ตัดแต่งแป๋งตุงเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการตัดกระดาษให้เป็นตุงไส้หมูหรือตุงพญายอ
ซึ่งตุงนี้มีความสำคัญกับชุมชนเนื่องจากใช้ในเทศกาลของชาวเหนือแล้วยังมีความสำคัญคือใช้เป็นการแข่งขันในพิธีบวงสรวงประจำปี
ณ หนองหล่ม เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และหล่อหลอมคนในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(สำหรับวัดที่เลือกในการทำกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) วัดป่าหนองหล่ม
รับประทานอาหาร “ครัวบ้านสีเขียว”
บ่าย เยี่ยมชมวัดเก่าในตำบลนิคมพัฒนา “วัดลำปางธรรมมาราม” หมู่ 1
เป็นวัดแรกของตำบลนิคมหลักจากที่ชาวบ้านได้อพยพมาจากบ้านวังกวางและมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่นี่
ร่วมใจกันสร้างศรัทธาเพื่อให้ในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มี “หีบธรรมโบราณ”
ใช้ในขบวนแห่ครัวตานงานไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำทุกปี
จุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด ชุมชน โดยการทำความสะอาดรอบๆ บริเวณวัด
กำจัดเศษขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ ล้างห้องน้ำ หรือตามแต่ชุมชนจะให้ทำ ได้ศึกษาอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ขอพร ไหว้พระ นั่งสมาธิสงบจิตใจ (ในสถานที่อันสงบเงียบ)
กลับที่พักก่อน กลับมาพบกันอีกครั้งในกิจกรรม “กิ๋นข้าวแลงตวยกั๋นหนา”
เย็น เราเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องอยากเล่า และ ชุมชนก็มีคนอยากฟัง
เรามาแลกเปลี่ยนความรู้สึกและสรุปกิจกรรมด้วยกันเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกิจกรรมในครั้งต่อไปพร้อมกัน
(หากมาพักช่วงฤดูหนาวสามารถกางเต็นท์และดูดาวได้) ได้บรรยากาศทีเดียว
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ตักบาตรเช้ารับวันใหม่ ณ วัดชัยมงคล
หรือสามารถวิ่งออกกำลังกายเลาะคันคลองชลประทานซึ่งเป็นคลองที่สวยมากสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารเช้า
จะพาทุกท่านไปชมบ้านสล่าที่หล่อดินเครื่องปั้นดินเผา ออกแบบและหล่อดินด้วยวิธีดั้งเดิม
จุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กระบวนการขึ้นรูปดินโดยการหล่อน้ำดินเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าต่าง ๆ เช่น
กระถางเซรามิก สวนถาด และสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สนใจได้อีกด้วย
กลับที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ
รับประทานอาหาร
บ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และกิจการเพื่อสังคม social enterprise
ที่มีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมีรายได้กลับคืนสู่สังคม ซึ่งเป็น model ที่น่าสนใจ และบรรยากาศที่ดี ณ
มูลนิธิณัฐภูมิ
แวะไหว้พระก่อนเดินทางกลับบ้าน ชมอุโบสถไม้สักกลางน้ำ ณ วัดนิคมสามัคคี
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

คุณปิยะฉัตร ช่วยไทย

098-9594374

ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

Line id: 0638796659