ชุมชนหนองรี13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

หนองรี

จ.ชลบุรี

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

500 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

1,000-1,500 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,000 บาท

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
11.00-12.00 น. เข้าที่พัก
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
16.00-18.00 น. กิจกรรมของที่พัก (เช่น พายซับบอร์ด/ เคเบิ้ลสกี/ ขี่เจ็ตสกี/ กางเต็นท์/
ปิ้งย่าง)
18.00-20.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00-07.00 น. ปั่นจักรยาน
07.00-08.00 น. ไหว้พระ เที่ยวตลาดชุมชน (วิถีเกษตรอินทรีย์)
08.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00-12.00 น. ศึกษาทำกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฟาร์มเห็ด/ ไส้เดือนดิน/ โคกหนองนาโมเดล
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ถ่ายรูป นั่งชิลร้านคาเฟ่/ ร้านกาแฟ

โปรแกรมที่ 2

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 999 บาท

* ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของลูกค้า นอกเหนือจากในโปรแกรม

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ชอปปิ้งตลาดรักษ์โลก ตลาดสินค้าเกษตรซึ่งเป็นพืชผลและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่ปลูกและผลิตขึ้นเองภายในชุมชน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดป่าอัมพวัน วัดที่สำคัญของ ต.หนองรี ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญและผ่อนคลายจิตใจ
แวะดื่มชาออร์แกนิกและทานขนม จากร้านชาเบียงก้า ร้านชาขึ้นชื่อของตำบลหนองรี
พักรับประทานอาหารร้านครัวคุณต๋อย
บ่าย ท่องเที่ยวสนุกนานไปกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น เคเบิลสกี พายซัพบอร์ด ขี่เจ็ตสกี ท่องเที่ยว
ชมธรรมชาติหรือปิกนิกที่อ่างเก็บน้ำช่องมะเฟือง
เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านชลบุรีเม้าเท้นเจ็ต

โปรแกรมที่ 3

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,599 บาท

* ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของลูกค้า นอกเหนือจากในโปรแกรม

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า มุ่งหน้าสู่ตำบลหนองรี เข้าที่พักเก็บสัมภาระต่าง ๆ
แวะดื่มชาออร์แกนิกและทานขนม จากร้านชาเบียงก้า ร้านชาขึ้นชื่อของตำบลหนองรี
พักรับประทานอาหารร้าน The Harmony Garden
บ่าย ท่องเที่ยวสนุกนานไปกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น เคเบิลสกี พายซัพบอร์ด ขี่เจ็ตสกี
ท่องเที่ยวชมธรรมชาติหรือปิกนิกที่อ่างเก็บน้ำช่องมะเฟือง
เย็น กิจกรรมการกางเต็นท์ ปิ้งย่างอาหารทะเลและกิจกรรมทำบาร์บีคิวร่วมกับเพื่อน ๆ หรือครอบครัว
ณ ลานกางเต้นท์ในชุมชนหนองรี
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติลัดเลาะตามภูเขาและอ่างเก็บน้ำของตำบลหนองรี
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดป่าอัมพวัน วัดที่สำคัญของ ต.หนองรี ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม ที่แวดล้อม
ไปด้วยธรรมชาติที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญและผ่อนคลายจิตใจ
ชอปปิ้งตลาดรักษ์โลก ตลาดสินค้าเกษตรซึ่งเป็นพืชผลและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่ปลูกและผลิตขึ้นเองภายในชุมชน
เรียนรู้วิธีการปลูกเพาะเห็ดและผักออร์แกนิก สร้างความสนุกสนานกับครอบครัวและสามารถนำไปสร้างอาชีพได้ ณ
ฟาร์มเห็ดอุไรวรรณ
รับประทานอาหาร ณ ร้านชลบุรีเม้าเท้นเจ็ต แบบเซตโต๊ะ
บ่าย พักผ่อนแวะดื่มกาแฟ ร้านจันทร์ฟาร์ไซด์ ซึ่งมีกิจกรรม
การคั่วเมล็ดกาแฟเพิ่มความสนุกสนานและเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ก่อนเดินทางกลับ

ติดต่อชุมชน

นายกิติศักดิ์ บัวเพ็ชร์

063-4169233

หมู่ 8 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

Line id: Nas_error