39

“บาบ๋า” วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลูกครึ่งชาวไทยจีน ที่แพร่หลายในเมืองท่า
แถบชายฝั่งอันดามัน ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการสืบทอดมา
ยาวนานกว่า 170 ปี ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บ้านทุ่งคา สั่งสมเป็นมรดกภูมิปัญญา
วัฒนธรรมของชาติที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น อาทิ อาคารชิโนยูโรเปี้ยน อาหารปุ้นเต่
อาภรณ์บาบ๋าย่าหยา และจารีตประเพณีอันงดงาม

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 700 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง

PHUKET OLD TOWN BOX อาคาร – อาหาร – อาภรณ์ ย้อนวิถีบาบ๋าย่าหยา 100 ปี

ONE DAY TRIP

ราคา: INCLUSIVE 1,250 บาท/ท่าน

PHUKET City of Gastronomy อาหารปุ้นเต่ หรอยๆ ของกินภูเก็ต หรอยๆ

ONE DAY TRIP

ราคา: INCLUSIVE 1,250 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ปุ่นเตโก้ย (ขนมพื้นเมือง)
ขนมพื้นเมืองมี 3 ชนิด คือ
– ซีต่าวซ้อ (ขนมหน้าแตก)
– ห่อเจ่วเปี้ย(ขนมพริกไทย)
– ผ่างเปี้ย (ขนมแด่มารดา)

กรีนคาเวียร์ ออร์แกนิค บอดี วอช

ผงโอ้วเอ๋วสาหร่ายพวงองุ่น

ติดต่อชุมชน

คุณสมยศ ปาทาน, คุณรุจฌ์ พวงวงศ์

084-3053960, 098-4424229

49 ถนนถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

Line id: Torakhan

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download