ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต17

ปุ่นเตโก้ย (ขนมพื้นเมือง)
ขนมพื้นเมืองมี 3 ชนิด คือ
– ซีต่าวซ้อ (ขนมหน้าแตก)
– ห่อเจ่วเปี้ย(ขนมพริกไทย)
– ผ่างเปี้ย (ขนมแด่มารดา)

กรีนคาเวียร์ ออร์แกนิค บอดี วอช

ผงโอ้วเอ๋วสาหร่ายพวงองุ่น