6

ออนใต้

จ.เชียงใหม่

ออนใต้ ตำบลหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง
ที่มีตำนานมากมาย และยังคงรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษได้อย่างสมบูรณ์ ผู้คนทั้ง 11 หมู่บ้านในชุมชนแห่งนี้ มีความผูกพันฉันท์พี่น้อง
และมีน้ำใจโอบอ้อมอารี จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และความอ่อนหวานของผู้คน ภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขาที่งดงาม แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ชัดเจน จนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปว่า “ออนใต้ บ้านจุ้ม เมืองเย็น”

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,900 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

โปรแกรมยกทีมชมถิ่น “ออนใต้ บ้านจุ้มเมืองเย็น”

2 วัน 1 คืน

ราคา: แพ็กเก็จกิจกรรมสำหรับกลุ่มองค์กร 3,900 บาท/ท่าน

ออนใต้ครบรส เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว ชุมชนแนวใหม่ไปกับเรา

ONE DAY TRIP

ราคา: กิจกรรมสำหรับกลุ่มครอบครัว และโรงเรียนนานาชาติ 1,200 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

กระเป๋าผ้า (ไซซ์กระเป๋าใส่เหรียญ)

เสื้อผ้า เสื้อคลุม ปักด้วยมือลวดลายต่างๆ

นํ้าพริกตาแดง มัลเบอร์รี่

ติดต่อชุมชน

นาย ภิญโญ วิสัย, นางสาวฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ

084-9147111, 096-6985508

24/3 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

Line id: ontaifarm

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download