ชุมชนออนใต้15

สินค้าในชุมชน

ออนใต้

จ.เชียงใหม่

กระเป๋าผ้า (ไซซ์กระเป๋าใส่เหรียญ)

เสื้อผ้า เสื้อคลุม ปักด้วยมือลวดลายต่างๆ

นํ้าพริกตาแดง มัลเบอร์รี่