ชุมชนออนใต้11

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ออนใต้

จ.เชียงใหม่

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

200 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,900 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.30-10.00 น. เช็คอินออนใต้ จุดนัดพบหนองพญาพรหม ชิมเครื่องดื่มสมุนไพร ชมวิวหนองพญาพรหม
(รับข้อมูลการท่องเที่ยวแพ็กเกจออนใต้ครบรส จากไกด์ชุมชน)
10.00-11.00 น. ขึ้นรถบริการนำเที่ยวสุดคลาสสิก เดินทางเข้าเช็คอินโฮมสเตย์
กลุ่มโฮมสเตย์ออนใต้
11.00-11.45 น. เยี่ยมชมวัดป่าตึง (หลวงปู่หล้า)/ ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนเกษตรอินทรีย์ออนใต้ฟาร์ม ชิมอาหารพื้นบ้าน
และเมนูซิกเนเจอร์ ข้าวโฮ๊ะออนใต้ (ข้าวยำสมุนไพร)
13.30-14.30 น. เยี่ยมชมสวนมัลเบอร์รี่ ถ่ายรูปเช็คอิน เก็บมัลเบอร์รี่สด ๆ
ชิมผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่
14.30-15.30 น. ทำกิจกรรม DIY เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เลือกกิจกรรม DIY ทำผ้ามัดย้อม/
ปั้นเซรามิก/ จักสานใบลาน/ ทำขนมพื้นบ้าน)
16.00-17.00 น. เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ชมวิวทิวทัศน์
ถ่ายรูปเช็คอิน
17.30-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. รับลม ชมดาว ณ อ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน (Ontai Dark sky)
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00-07.00 น. กิจกรรมเดินออกกำลังกาย ชมวิถีชุมชนยามเช้า ทำบุญตานขันข้าว
(ใส่บาตรที่วัด)
07.30-08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกับเจ้าบ้านโฮมสเตย์ เช็คเอาท์โฮมสเตย์
09.00-10.30 น. เยี่ยมชมแหล่งผลิตหัตถกรรมชุมชน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกชุมชน
10.30-11.30 น. เยี่ยมชมงานศิลปะ ที่เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. อำลาชุมชน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ทำแบบประเมินออนไลน์ให้ชุมชน)

โปรแกรมยกทีมชมถิ่น “ออนใต้ บ้านจุ้มเมืองเย็น”

2 วัน 1 คืน

แพ็กเก็จกิจกรรมสำหรับกลุ่มองค์กร ราคา 3,900 บาท/ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางถึงชุมชนออนใต้ สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย อากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติในวิถีชีวิตพอเพียง
เกษตรอินทรีย์ ต้อนรับสู่ดินแดนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา
ในสวนหลังบ้าน โดย “พี่โย” เจ้าของบ้าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ออนใต้ เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์พอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนสั้น ๆ และพร้อมรับประทานอาหารว่าง
ขนมไทยพื้นบ้านและน้ำสมุนไพร
กิจกรรม 1 “กลุ่มสัมพันธ์” แบ่งทีม สนุกกับกับกิจกรรมฐาน และเก็บคะแนนตามแต่ละฐาน
ให้ได้มากที่สุด
กิจกรรมที่ 1 : “เชฟกระทะไหม้ หิ้วซ้าเตียวสวนเก็บผักยะกิ๋น” วัตถุดิบพืชผักอินทรีย์ ออนใต้ปลูกเอง
หิ้วตะกร้าเก็บผักในสวน หรือปั่นจักรยานหาวัตถุดิบในพื้นที่ ร้านค้าในชุมชน แปลงเกษตร
จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ รังสรรค์เมนูสุดพิเศษให้กับกลุ่ม สนุกกับการ ให้คะแนนคอมเมนต์กับ
โลเคิลเชฟชุมชนและกรรมการรวม 3 ท่าน
พักรับประทานอาหารกลางวันอาหารพื้นบ้านล้านนาที่ ออนใต้ฟาร์ม
ด้วยคอนเซ็ปต์ของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบพืชผักอินทรีย์ออนใต้ปลูกเอง
จากแปลงปลูกและเกษตรกรในพื้นที่
บ่าย กิจกรรมที่ 2 : ฐานกิจกรรม “ฟ้าใหม่แฮนด์ลูม” DIY ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
แข่งขันมัดย้อมลายปลาสัญลักษณ์ชุมชนลงบนผืนผ้า ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เก็บคะแนนฐานกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 : ฐานกิจกรรม “เพนต์เซรามิกลายปลา บนเครื่องปั้นถ้วยสันกำแพง”
เก็บคะแนนฐานกิจกรรมที่ 3
สรุปกิจกรรม รวมคะแนน มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรม Team Building
เข้าที่พักโฮมสเตย์ ต้อนรับด้วยรอยยิ้มและการบริการด้วยเจ้าของบ้านโฮมสเตย์แต่ละบ้าน
ในบรรยากาศครอบครัวและอบอุ่น ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐาน
เย็น เดินทางไปทานอาหารค่ำ Theme “ไฮโซบ้านนา” เพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศ
Chef table นำเสนอเรื่องราวชุมชนผ่านเมนูอาหาร Signature จากร้านอาหารในชุมชน
กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (กิจกรรมเสริม รับลมชมดาว ณ อ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน)
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า กิจกรรมยามเช้าร่วมกับเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ ตานขันข้าว ณ วัดในหมู่บ้านโฮมสเตย์ หรือ
เดินออกกำลังกายยามเช้าสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนและพร้อม
รับประทานอาหารเช้าแบบพื้นถิ่นที่โฮมสเตย์
จุดนัดพบที่ศาลาวัดป่าตึง ขึ้นรถนำเที่ยว เดินทางไปยังวัดเชียงแสน ทำกิจกรรม CSR
ปลูกต้นดอกราชพฤกษ์บริเวณพื้นที่น้ำบ่อยาจำป่าเหี๊ยะบริเวณพื้นที่โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
รับประทานอาหารกลางวันในชุมชน
บ่าย นั่งรถนำเที่ยว เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ออนใต้ครบรส เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว ชุมชนแนวใหม่ไปกับเรา

ONE DAY TRIP

กิจกรรมสำหรับกลุ่มครอบครัว และโรงเรียนนานาชาติ 1,200 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า จุดเช็กอินหนองพญาพรหม ร้านอยากกาแฟ ชมวิวธรรมชาติริมน้ำ ณ หนองพญาพรหม
แนะนำชุมชน ดูแลคณะโดย มัคคุเทศก์ชุมชน
เดินทางท่องเที่ยวโดยรถท่องเที่ยวชุมชน “วัดป่าตึง” ไหว้พระขอพรพระเจ้าฝนแสนห่า กราบสรีระสังขารหล้า ตาทิพย์
ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยสันกำแพง น้ำบ่อยา วังจำปาเฮี้ยะ ชิมน้ำแร่ธรรมชาติ
ชมวิวบริเวณโดยรอบสันอ่างเก็บน้ำ โครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
ฐานกิจกรรม “สวนศิลป์เตาออนใต้” เพนต์เซรามิกลายปลา สาธิตกิจกรรมปั้นเซรามิก
โดยครูภูมิปัญญาพ่อปลาคู่นก
ฐานกิจกรรม “ออนใต้ฟาร์ม” สนุกกับกิจกรรมการทำอาหารพื้นถิ่น หิ้วซ้าเตียวสวนเก็บสมุนไพร
จากสวนทำ เมนู “ข้าวโฮะออนใต้”
รับประทานอาหารกลางออแกนิกพื้นบ้านล้านนา ที่ออนใต้ฟาร์ม ชุดอาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ
พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวชุมชนผ่านเมนูอาหาร
บ่าย ฐานกิจกรรม “ฟ้าใหม่แฮนด์ลูม” เรียนรู้ภูมิปัญญางานผ้า DIY ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
เยี่ยมชมสวนหม่อนสิริ เที่ยวชมสวนมัลเบอร์รี รับประทานเบรกบ่าย เก็บลูกหม่อนสด ๆ จากต้น
อุดหนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน
เชียงใหม่อาร์ท มิวเซียม ชมแกลลอรีงานศิลปะ

ติดต่อชุมชน

นาย ภิญโญ วิสัย, นางสาวฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ

084-9147111, 096-6985508

24/3 หมู่ 2 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

Line id: ontaifarm