34

ชุมชนปากน้ำประแส เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำประแส มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาสายน้ำ
ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพค้าขาย และประมงชายฝั่ง ชุมชนแห่งนี้มีทรัพยากรทางธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น ทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
ภายในชุมชนมีบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าที่สามารถพบเห็นได้ย่านถนนบ้านเก่าริมน้ำ
นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สวยงาม และน่าสนใจ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ทุกคนต้องมาเยือน
และมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,699 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำสำหรับท่องเที่ยวแบบครอบครัว, กลุ่มเพื่อน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,299 บาท/ท่าน

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำสำหรับท่องเที่ยวแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ รูปแบบองค์กร, บริษัท

2 วัน 1 คืน

ราคา: 2,299 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

กะปิเคยยกยอ

ชาใบขลู่

จานกาบหมาก

ติดต่อชุมชน

คุณนฤมล เกษศรีรัตน์

084-0884768

330 หมู่ 8 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170

Line id: @baiiyokevillge

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download