วิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

วิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส

จ.ระยอง

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

6 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

100 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,699 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.30 น. เดินทางถึงชุมชน รับประทานอาหารว่าง
10.00-10.30 น. รถสามล้อชุนชนมารอรับเพื่อพาเที่ยวชุมชน ลัดเลาะไปตามถนนบ้านเก่าริมน้ำ
แวะชมบ้านพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนปากน้ำประแส
10.30-10.45 น. แวะสักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ
10.45-11.30 น. เดินทางไปบ้านลุงแมน เพื่อเรียนรู้การทำกะปิแบบวิธีดั้งเดิม
ตั้งแต่การยกยอที่สะพานยอริมน้ำ บรรยากาศสวยงาม การหมักเคย ตากเคย
และการตำกะปิ พร้อมชิมมะม่วงจิ้มกะปิน้ำปลาหวาน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.45 น. หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ
เดินทางต่อโดยรถสามล้อชุมชนไปที่บ้านป้าน้อง
เพื่อเรียนรู้และลงมือทำขนมบอบแบบ ขนมชื่อแปลก หน้าตาน่าทาน รสชาติอร่อย
ทุกท่านจะได้ลงมือทำขนม และชิมขนมบอบแบบฝีมือของตนเอง
14.00-14.45 น. เดินทางไปบ้านลุงชะโลม เพื่อเรียนรู้ และลงมือทำชาใบขลู่ ชาสมุนไพรจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีสรรพคุณมากมาย พร้อมชิมชาใบขลู่ทั้งชาร้อน และชาเย็น
15.00-15.45 น. เดินทางไปบ้านป้านา เพื่อเรียนรู้และลงมือทำแจงลอน อาหารพื้นบ้านเลิศรส
ที่ใครได้ทานจะต้องติดใจ ทุกท่านจะได้ลงมือทำแจงลอน
และทานแจงลอนฝีมือของตัวเอง
15.45-16.00 น. เดินทางไปชมความสวยงามของทุ่งโปรงทอง
มหัศจรรย์ป่าชายเลนที่สวยที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าใคร ๆ
ก็เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพจนหยุดไม่ได้
16.15-18.00 น. – สนุกสนานเพลิดเพลินกับการล่องแพเปียก
ระหว่างทางที่ล่องไปจะได้ชมวิถีชีวิตชาวประมง และความสวยงามของบ้านริมน้ำ
เมื่อไปถึงจุดดูเหยี่ยวท่านจะได้พบกับฝูงเหยี่ยวจำนวนมากที่มารอต้อนรับและทักทายนักท่องเที่ยว
จากนั้นลงเล่นน้ำให้สนุกสดชื่น
– เดินทางกลับเข้าที่พัก อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว
– รับประทานอาหารเย็น และสนุกสนานกับรำวงพื้นบ้านจากแม่ ๆ ป้า ๆ
ที่จะมามอบความสุขและสนุกสนานให้กับทุกท่าน
– แยกย้ายพักผ่อน
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00 น. ตื่นเช้าไปทำบุญใส่บาตร และชมวิถีชีวิตของชาวปากน้ำประแส
จับจ่ายซื้อสินค้าชุมชนที่ตลาดเช้า
07.00-08.00 น. ไปเรียนรู้อีก 1 อาชีพของชาวประแส คือ การคราดหอย ที่ชายหาดเรือรบ ประแส
(ตามฤดูกาล)
08.30-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ปิดทริปด้วยการไปนั่งเรือท้องแบน ชมความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของ ป่าชายเลน
11.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำสำหรับท่องเที่ยวแบบครอบครัว, กลุ่มเพื่อน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,299 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า อนุสรณ์เรือรบประแส เที่ยวชมความสวยงาม และฟังบรรยายประวัติอนุสรณ์ เรือรบหลวงประแส
ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปลูกปันป้องป่าชายเลน
แวะถ่ายรูปมุมยอดนิยม “ต้นแสมยักษ์” อายุกว่า 100 ปี
รถสามล้อมารับ ลัดเลาะไปตามถนนสายวัฒนธรรม เส้นริมน้ำชมวิถีชีวิตชาวปากน้ำประแส
รับประทานอาหาร (ร้านที่เลือกไว้)
บ่าย สักการะ ขอพรศาลกรมหลวงชุมพร
เยือนบ้านลุงแมน เรียนรู้วิถีชาวเล การยกยอเก็บเคย สร้างประสบการณ์ลงมือการทำกะปิ
เดินทางชมเสน่ห์ป่าชายเลนสีทอง ที่ทุ่งโปรงทอง
แวะ บ้านป้านา พักชมการสาธิตการทำแจงลอน วิถีชุมชนชวนชิม
เย็น ล่องแพเปียกชมเหยี่ยว บรรยากาศวิถีชาวเล ตลอดสองข้างทาง มุ่งหน้าชมเหยี่ยวที่ปากอ่าว
เช็กอินเข้าที่พัก โฮมสเตย์ชุมชน เก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย
(สามารถให้มัคคุเทศก์ประจำชุมชนพาชมชุมชนบ้านเก่าริมแม่น้ำประแสได้)
รับประทานอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ ด้วยเมนู Seafood full course ต่อด้วยกิจกรรมสนุก ๆ
จากชุมชนที่จะชวนทุกคนลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย ด้วยกิจกรรมรำวงย้อนยุค
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ทำบุญตักบาตร บรรยากาศชุมชนริมน้ำวิถีพื้นบ้านเก่าแก่
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
กิจกรรมกลุ่ม คราดหอย แต่งตัวเป็นชาวเล ดื่มด่ำวิถีชุมชน
แวะซิมชาใบขลู่ บ้านลุงโลม ก่อนกลับ ชาท้องถิ่น สินค้า OTOP 4 ดาว
การแต่งกาย: ทุกรูปแบบ เรามีชุดชาวเลให้เลือกพร้อมเปลี่ยนสำหรับกิจกรรมคราดหอย

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำสำหรับท่องเที่ยวแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ รูปแบบองค์กร, บริษัท

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,299 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางถึง อนุสรณ์สถานเรือรบหลวงประแส ชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนในชุมชนด้วยขนมท้องถิ่นและน้ำสมุนไพร จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
จะนำท่านเยี่ยมชมเรือรบหลวงประแส ชมวิวทิวทัศน์ของบริเวณปากน้ำประแสสุดลูกหูลูกตา
เดินบนสะพานไม้ซมป่าชายเลน กิจกรรม CSR แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ
เรียนรู้สัตว์ชนิดต่าง ๆ ในป่าชายเลนตลอดทาง เช่น ปู่ก้ามดาบ ปลาตีน และปูแสม เป็นต้น
พร้อมฟังเรื่องราวของธรรมชาติที่ผูกพันกับผู้คนในชุมชน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เยือน บ้านลุงแมน ทำกิจกรรมเรียนรู้วิถีซาวเล การยกยอเก็บเคย สร้างประสบการณ์ลงมือการทำกะปิ
เดินทางชมเสน่ห์ป่าชายเลนสีทอง ที่ทุ่งโปรงทอง
ทำกิจกรรมเวิร์กชอป ‘ขนมบอบแบบ’ หรือ ‘ขนมนิ่มนวล’ ขนมประจำภูมิภาคของชุมชนประแส
ทดลองนวดแป้งเนื้อนุ่มและยัดไส้ด้วยมะพร้าวขูด และชิมขนมจากฝีมือตนเอง
เย็น ล่องแพเปียกชมเหยี่ยว บรรยากาศวิถีชาวเล ตลอดสองข้างทาง มุ่งหน้าชมเหยี่ยวที่ปากอ่าว
เช็กอินเข้าที่พัก โฮมสเตย์ชุมชน เก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย
(สามารถให้มัคคุเทศก์ประจำชุมชนพาชมชุมชนบ้านเก่าริมแม่น้ำประแสได้)
รับประทานอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ ด้วยเมนู Seafood full course ต่อด้วยกิจกรรมสนุก ๆ
จากชุมชนที่จะชวนทุกคนลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย ด้วยกิจกรรมรำวงย้อนยุค
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ทำบุญตักบาตร บรรยากาศชุมชนริบน้ำวิถีพื้นบ้านเก่าแก่
กิจกรรมกลุ่ม คราดหอย แต่งตัวเป็นชาวเล ดื่มด่ำวิถีชุมชน
กลับเข้าที่พักเพื่อชำระร่างกาย และเก็บสัมภาระเพื่อเช็กเอาต์ออกจากโฮมสเตย์
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
แวะชม ศูนย์เรียนรู้การทำชาใบขลู่ลุงชะโลม สนุกสนานไปกับวิธีการทำชาใบขลู่ ตั้งแต่การเด็ดใบชา คั่วใบชา
ไปจนถึงการปิดผนึก และหลังทำกิจกรรม ทุกท่านยังได้ชาใบขลู่กลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย
เสร็จสิ้นกิจกรรม

ติดต่อชุมชน

คุณนฤมล เกษศรีรัตน์

084-0884768

330 หมู่ 8 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170

Line id: 0840884768