1

ท่องเที่ยวชุมชนเหนือสุดของประเทศไทย มีความหลากหลายในวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ที่ ททท.จัดให้เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวเชียงราย เน้นให้บริการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ และยั่งยืน มีฐานการเรียนรู้กระดาษสาที่ได้รับรางวัลกินรีทองคำ สาขาแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้ ปี 2562 มีผลิตภัณฑ์ใยไหมทองคำที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศ และระดับโลก

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 790 บาท/ท่าน

*ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

โฮมสเตย์

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,990บาท/ท่าน

*ราคานี้ยังไม่รวม การมาร์คหน้าใยไหมทองคำ

School & family outing

ONE DAY TRIP

ราคา: 1,990 บาท/ท่าน

*ราคานี้ยังไม่รวม การมาร์คหน้าใยไหมทองคำ

สินค้าในชุมชน

มาส์กหน้าใยไหมทองคำ แบรนด์ Ceilk

ลำใยอบแห้งเนื้อทอง ตราสวนอุ๊ยคำ

แมสใยไหม+ตัวกรอง

ติดต่อชุมชน

ดร. ธีรพล สุรพรหม

085-0323465

235 หมู่ 1 บ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

Line id: drt2512

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download