ปางห้า5

สินค้าในชุมชน

ท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์

จ.เชียงราย

มาส์กหน้าใยไหมทองคำ แบรนด์ Ceilk

ลำใยอบแห้งเนื้อทอง ตราสวนอุ๊ยคำ

แมสใยไหม+ตัวกรอง