28

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สไตล์ตลาดในสวนที่ร่มรื่น สวยงาม อากาศโปร่งโล่งสบาย
พร้อมร้านค้าจากชุมชนจำนวน 100 ร้านค้า ที่ผ่านการฝึกอบรม ใส่ใจสุขภาพ
และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งมอบอาหาร และขนมปรุงสุกสดใหม่ พืชผักสมุนไพรปลอดภัย
เครื่องจักสาน งานหัตถกรรม ของใช้ของที่ระลึก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
และสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน เพื่อให้คุณลูกค้า นักท่องเที่ยว แขกผู้มาเยือนมีความสุข
มีสุขภาพที่ดี ด้วยความรักและสามัคคีของคนในชุมชน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,990 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

School & Family Outing

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,990 บาท/ท่าน

* รวมที่พักและอาหาร 3 มื้อ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพักเดี่ยวเพิ่ม 350.-)

Gastronomy

ONE DAY TRIP

ราคา: 990 บาท/ท่าน

* รวมอาหารกลางวัน

สินค้าในชุมชน

ลูกอมกระเจี๊ยบแก้ว

คุกกี้กระเจี๊ยบแดง ผสมธัญพืช

มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

ติดต่อชุมชน

คุณอัศวิน ไขรัศมี

085-1237365

15/4 ม.1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240

Line id: Asawin9

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download