ชุมชนภูเขาทอง12

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทอง

จ.นราธิวาส

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

60 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,500 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00-09.00 น. เดินทางถึงศูนย์ประสานงานชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทอง ชุมชนให้การต้อนรับ
และรับชมการบรรยายจากน้อง ๆ เยาวชน
09.00-10.00 น. ชมต้นกระพงษ์ยักษ์ เนินพิศวง
10.00-11.00 น. ชมอุโมงค์ลำเลียงทองโต๊ะโมะ
11.00-12.00 น. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพโต๊ะโมะ
12.00-13.30 น. ชมการแสดงท้องถิ่น “เซิ้งร่อนทอง” รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร่มไผ่
และเข้าฐานเรียนรู้ “ร่อนทอง”
13.30-16.00 น. กิจกรรม “ล่องแก่ง แลทอง”
16.00 น. เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00-07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าชุมทอง
07.00-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า พร้อมรับชมบรรยากาศทะเลหมอกตอนเช้า
08.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จากใต้พิภพจรดปลายฟ้า

ONE DAY TRIP

ราคารวม 10 คน 12,540 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า พบเยาวชนเล่าเรื่องราวความเป็นของชุมชน จากนั้นเดินทางไป สักการะเจ้าแม่โต๊ะโมะ และชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์
อาหารท้องถิ่นเฉพาะทางภาคใต้ อาทิ ยำผักกูด แกงหยวกกล้วยเถื่อนไก่บ้าน
และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
บ่าย คลายร้อนไปกับกิจกรรม “ล่องแก่งแลทอง” มีระยะทางกว่า 7 กม. กับ 3 โซนที่ทุกท่านจะได้พบ
ได้แก่ โซนธรรมชาติ โซนแก่งหิน และโซนวิถีชีวิตของชาวบ้าน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

จากผืนป่าฮาลา-บาลา สู่ต้นธาราสายบุรี

ONE DAY TRIP

ราคารวม 10 คน 12,540 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า พบกับเยาวชนที่มาพร้อมเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน จากนั้นเดินทางไปชมต้นกะพงยักษ์
และจุดสกัดทองโต๊ะโมะ
อาหารท้องถิ่นเฉพาะทางภาคใต้ อาทิ ยำผักกูด แกงหยวกกล้วยเถื่อนไก่บ้าน และอื่น ๆ
ที่น่าสนใจอีกมากมาย
บ่าย คลายร้อนไปกับกิจกรรม “ล่องแก่งแลทอง” ระยะทางกว่า 7 กม. กับ 3 โซนที่ทุกท่านจะได้พบ
ได้แก่ โซนธรรมชาติ โซนแก่งหินและโซนวิถีชีวิตของชาวบ้าน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย

ติดต่อชุมชน

คุณจิรศักดิ์ โมรานอก (คุณหรั่ง)

093-7250969

133 หมู่ 1 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190

Line id: 0937250969