2

บ้านโป่งเทวี

จ.เชียงราย

บ้านโป่งเทวี แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชาวล้านนา และศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงาม
ที่นำเอาวิสาหกิจชุมชนและวิถีชุมชนมาเป็นหัวใจในการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทั้งมีโฮมสเตย์
ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชนบท และดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม ผ่อนคลายกับน้ำพุร้อนทุ่งเทวี
ด้วยอุณหภูมิระหว่าง 40-50 องศาเซลเซียส ที่เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม บวกกับแร่ธาตุที่สมบูรณ์ เหมาะแก่การแช่ตัวรักษา บำบัด คลายความปวดเมื่อย และกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
ดีต่อสุขภาพ

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 700 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

มหัศจรรย์พลังงานบวก ที่โป่งเทวีที่รัก

ระยะเวลา 4 ชม. (ครึ่งวันทัวร์)

ราคา:
2-5 ท่าน 1,150 บาท/ท่าน
5-10 ท่าน 800 บาท/ท่าน
10 ท่าน ขึ้นไป 650 บาท/ท่าน

จิตอาสาเพิ่มคุณค่าชีวิต

5 วัน 4 คืน

ราคา: 2,000 บาท/ท่าน

* ขั้นต่ำบริการ 4 – 10 ท่าน

สินค้าในชุมชน

ผ้าทอลายขอ

กาแฟดินโป่ง

ผ้าคลุมไหล่

ติดต่อชุมชน

นางสาวกรรณิกา ยานะเรือง

065-8762319

บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

Line id: kanipk

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download