18

ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา เป็นชุมชนที่ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง
วิถีชีวิตชุมชนมีความสัมพันธ์กับสายน้ำเจ้าพระยา เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีทุนทางวัฒนธรรมหลากหลาย
ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่มีการบริหารจัดการโดย “ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรรพยา” ที่มีสมาชิกประกอบด้วยบุคลากร
ที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งคนในชุมชน ภาครัฐ และเอกชน
อยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางการจัดการท่องเที่ยว
โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 3,450 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

เส้นทางท่องเที่ยว “ หลงรัก…สรรพยา ”

ONE DAY TRIP

ราคา: 1,199 บาท/ท่าน

* รับลูกค้าขั้นต่ำ 10 คน

เส้นทางท่องเที่ยว “ สัมผัสวิถี…สรรพยา ”

2 วัน 1 คืน

ราคา: 3,499 บาท/ท่าน

* รับลูกค้าขั้นต่ำ 10 คน

สินค้าในชุมชน

ผงยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ

สินค้าจากกลุ่มมัดย้อมเมืองสาปยา

หัตถกรรมจักสานผักตบชวา บ้านอ้อย

ติดต่อชุมชน

นางสาวกัญญ์พศุตม์ กาญจนวิจิตร

082-8812679

70 ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

Line id: -

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download