ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา

จ.ชัยนาท

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

60 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 3,450 บาท

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.30-10.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงตลาดโรงพักเก่า
10.30-12.00 น. กราบสักการะขอพรหลวงปู่เฟื่อง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของ อ.สรรพยา
และสักการะพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพ ที่วิหารน้อย หาชมได้ยาก
มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย พร้อมชมความสวยงามของพระฉาย
และกราบขอพรหลวงพ่อพุทธสำเร็จ ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นถิ่น)
13.30-14.30 น. เรียนรู้การทำ “ข้าวเกรียบลอยน้ำ สูตรโบราณ”
14.30-15.30 น. เรียนรู้การทำ “หัตถกรรมงานฝีมือจากใบเตยและใบมะพร้าว”
16.30-18.00 น. เรียนรู้แนวทาง “การเป็นตลาดกรีนดี
ตลาดปลอดโฟมและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง”
18.00-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
09.30-10.30 น. เรียนรู้ “การแปลงร่างผักตบชวา” เป็นเครื่องจักสานส่งออกต่างประเทศ
10.30-12.00 น. เรียนรู้ “การทำขนมหน้างากุยหลี” สูตรดั้งเดิมจากเมืองแต้จิ๋ว
12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน “บะหมี่ทำมือสูตรแต้จิ๋ว”
14.00 น. เดินทางกลับ

เส้นทางท่องเที่ยว “ หลงรัก…สรรพยา ”

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,199 บาท

* รับลูกค้าขั้นต่ำ 10 คน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางถึงชุมชนตลาดสักการะหลวงปู่เฟื่อง และพระพุทธรูปปรางกราบพระบรมศพ วัดสรรพยาวัฒนาราม
ชมบรรยากาศตลาดเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช็กอินจุดสตรีตอาร์ต เรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตอาคารโรงพักเก่าสรรพยา
สถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่ชุมชน (โรงพักเก่าสรรพยา สร้างสมัยรัชกาลที่ 5)
รับประทานอาหารกลางวัน (บะหมี่ป้าโหนก บะหมี่ทำมือสูตรแต้จิ๋วโบราณ)
บ่าย “บีบ รัด มัด หนีบ” ลงมือทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ออกแบบลวดลายเป็นผลงานของตนเอง ที่มี
ชิ้นเดียวในโลก
นั่งรถรางชมบรรยากาศชุมชนริมแม่น้ำ และเดินทางไปลงมือทำขนมข้าวเกรียบอ่อน ลอยน้ำ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (รถบริการรับกลับไปที่ชุมชน)

เส้นทางท่องเที่ยว “ สัมผัสวิถี…สรรพยา ”

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 3,499 บาท

* รับลูกค้าขั้นต่ำ 10 คน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางมาสู่ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เดินทางเยี่ยมชมตลาดโรงพักเก่าสรรพยา
1. ชมความสวยงามของ อาคารโรงพักเก่า สมัยรัชกาลที่ 5 อายุร้อยกว่าปี (120 ปี) ได้รับรางวัล
อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561
2. เดินชมชุมชนย่านตลาดเก่าสรรพยาซึ่งในอดีตมีการสัญจรทางน้ำที่เจริญรุ่งเรือง
3. ชมภาพ Street Art วิถีชีวิตชุมชนสมัยอดีต
4. กราบนมัสการขอพรหลวงปู่เฟื่องพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง และกราบพระพุทธเจ้าปางกราบพระบรมศพ หาชมได้ยาก
ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยพระฉายและหลวงพ่อพุทธสำเร็จ
ฐานเรียนรู้การทำ อาหารท้องถิ่น (ตามฤดูกาล) โดยแม่ครัวชุมชน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ฐานเรียนรู้การแปลงร่างผักตบชวาเป็นเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่ส่งออกมาแล้ว หลายประเทศ
จากกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา บ้านอ้อย
ชม ชอป บรรยากาศถนนคนเดิน ตลาดกรีนดี สรรพยาไนต์มาร์เกต เรียนรู้การเป็นต้นแบบ ตลาดกรีนดี
เย็น รับประทานอาหารเย็น (อาหารอร่อย อาหารไฮไลต์ตลาดกรีน)
กลับเข้าที่พัก
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า “บีบ รัด มัด หนีบ” ลงมือทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ออกแบบลวดลาย เป็นผลงานของตนเองที่มีชิ้นเดียวในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ชิมบะหมี่ทำมือสูตรแต้จิ๋ว ร้านป้าโหนก
บ่าย เดินทางกลับที่โดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

นางสาวกัญญ์พศุตม์ กาญจนวิจิตร

082-8812679

70 ม.4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150

Line id: -