20

“วังน้ำเขียว” เป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา แวดล้อมไปด้วยป่าใหญ่สองผืน
คือ อุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่ากันว่าที่นี่อากาศดี
ติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก และยังเป็นดินแดนมหัศจรรย์ และมีความอุดมสมบูรณ์
ที่นี่ดินดี อากาศดี ปลูกผักก็งาม ปลูกผลไม้ก็อร่อย ปลูกดอกไม้ก็สีสดสวย เหมาะให้มาพักผ่อน
สูดอากาศบริสุทธิ์ กินผักผลไม้ไร้สารพิษ และแม้ว่าคนในชุมชนต่างเป็นคนจากถิ่นอื่น
ย้ายเข้ามาอยู่รวมกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ การเป็นเกษตรกร

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,666 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วังน้ำเขียว Green traveler

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,590 บาท/ท่าน

Hello slowlife วังน้ำเขียว

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,590 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

คุกกี้กัญชา

ชาเก็กฮวย ออร์แกนิก

ชาดอกกุหลาบมอญยี่สุ่น

ติดต่อชุมชน

คุณกัญญาภัทร วราอภิวุฒิ

099-4460202

181 หมู่ 9 บ้านคลองไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

Line id: tong_farmlife

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download