10

บ้านวังส้มซ่า

จ.พิษณุโลก

บ้านวังส้มซ่าแห่งนี้ ถือเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งใน ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ที่มาของชื่อ ‘วังส้มซ่า’ มาจากคำว่า วัง = สถานที่หรือบริเวณที่มีห้วงน้ำลึก และ ส้มซ่า = พืชตระกูลส้มชนิดหนึ่งที่พบได้ มากในบริเวณนี้ โดยในชุมชนแห่งนี้มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีต้นส้มซ่าเป็นผลไม้ประจำถิ่น ซึ่งเป็นที่มาของ นามสกุลถึง 7 นามสกุลที่มีคำว่าส้มซ่าปรากฏอยู่ อาทิ พรมส้มซ่า เป็นต้น ด้วยความหลากหลาย และเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ ก็ได้มีการพัฒนาหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้ขึ้นมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังส้มซ่า เพื่อส่งต่อความสุข เรื่องราวน่ารู้ วิถีชีวิต
และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 500 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Volunteerism)

2 วัน 1 คืน

ราคา:
ผู้ใหญ่ : 750 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 5-12 ปี : 400 บาท/ท่าน
อายุต่ำกว่า 5 ปี : ฟรี

Itinerary “slowlife วิถีชุมชนเติมความสุขแบบครบรสชาติ” สัมผัสกลิ่นอายสำรับบ้านวังส้มซ่า

ONE DAY TRIP

ราคา:
ผู้ใหญ่ : 950 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 5-12 ปี : 500 บาท/ท่าน
อายุต่ำกว่า 5 ปี : ฟรี

สินค้าในชุมชน

สบู่ส้มซ่า

แชมพูส้มซ่า

ครีมขัดธัญพืช

ติดต่อชุมชน

นางสาววรัญญา หอมธูป

086-9291745

ม.1 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

Line id: pangzomza2

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download