27

ชุมชนวัดบางนา เป็นชุมชนใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อยู่ในละแวกเดียวกับวัดบางนา
ซึ่งวัด และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวรามัญสร้างขึ้น
เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจตามประเพณี และเป็นสถานศึกษาแก่บรรดาลูกหลาน
ของชาวรามัญในย่านนั้น ทำให้พื้นที่ดังกล่าว มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
โดยยังคงมีวัฒนธรรมความเชื่อของชาวมอญสืบทอดกันต่อ ๆ กันมา เช่น การส่งข้าวแช่
ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนำข้าวแช่ไปถวายวัด
และนำไปให้กับญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,780 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

หนึ่งวันฉันขอลองเป็น “ชาวฟาร์ม”

ONE DAY TRIP

ราคา: 590 บาท/ท่าน

หนึ่งวันฉันขอลองเป็น “ชาวฟาร์ม”

ONE DAY TRIP

ราคา: 590 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ไข่เป็ดเค็ม จากเป็ดอารมณ์ดี

ติดต่อชุมชน

คุณสุวารี กาละพุฒ

081-5926691

องค์กรบริหารส่วนตำบลกระแชง 116 ม.2 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

Line id: suwaree22

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download