ชุมชนวัดบางนา16

สินค้าในชุมชน

ชุมชนวัดบางนา (หลวงปู่เส็ง)

จ.ปทุมธานี

ไข่เป็ดเค็ม จากเป็ดอารมณ์ดี